ច្បាប់ និងបទបញ្ជាផ្សេងៗ Post Date: 30 January , 2017


ដើម្បីរក្សាបាននូវសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ គុណភាព និងគុណធម៌ខ្ពស់ ព.ស.ស.ប.ប បាន បង្កើតនូវបទបញ្ជាផ្សេងៗ មានបទបញ្ជាស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសសមណសិស្ស-សិស្សចូលរៀនថ្នាក់ ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន, នីតិវិធីជ្រើសរើសសាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូបង្រៀន, កិច្ចសន្យាគ្រូបង្រៀន, បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិត, វិធាននៃការប្រឡង, បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ បណ្ណាល័យ សេវាកម្មអ៊ីនធើណិត និងសោតទស្សន៍ ។

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១