ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជា

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសទស្សនវិជ្ជានេះ មានគោលបំណងផ្ដល់ដល់សមណនិស្សិត និស្សិតនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅ ប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និង យល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យទស្សនវិជ្ជា ដែលធ្វើឲ្យសមណនិស្សិត និស្សិត ស្វែងរកឃើញព្រំដែនកំណត់ថ្មី។ សមណនិស្សិត

អានបន្ត

ក្រោយ
1 នៃ 1 ទំព័រ
បន្ទាប់


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២